Veiklos pagrindai

Profesionalumas
Siekis būti tarp geriausių
savo srityje. Iniciatyvūs,
kūrybiški, atsakingi,
lojalūs darbuotojai.

 Novatoriškumas
Žinios ir nuolatinis
profesinis tobulėjimas.
Netradiciniai sprendimai
ir naujas požiūris.Principingumas
Atviras ir skaidrus
dialogas su aplinka.
Pagarba ir pozityvumu
pagrįsti ryšiai su
užsakovais, partneriais.Bendradarbiavimas
Efektyvus išteklių
naudojimas tikslui
pasiekti. Dalijimasis
patirtimi ir žiniomis.